БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

22 Международен научен конгрес на БЗС

Уважаеми колеги,

 

 

22-ият Международен  научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 13-15 юни 2024 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба. Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI). В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.

 

Откриването на 22-ия Международен научен конгрес на БЗС ще се състои на 13.06.2024 г. /четвъртък/ от 19:00 ч. в Морската градина, сцена „Охлюва“ и „Морско казино“. Достъпът до коктейла ще бъде срещу предуставен бадж, получен на регистрацията.

Научната част ще се проведе в Държавна опера и Държавен куклен театър Бургас на 14 и 15.06.2024 г.

Регистрацията на участниците ще бъде в Държавна опера Бургас и ще започне:

13.06.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 ч. -18:00 ч.

14.06.2024г. /петък/  от 08:00 ч.- 14:00 ч.

Официалната вечерята ще се проведе на 15.06.2024 г. /събота/ в хотел „България“ от 20:00 ч. Куверт на стойност 90 лв.

 

Конгресна такса за редовни членове на РК на БЗС гр.Бургас първа колегия:

 - 130 лв. до 21.05.2024 г

 - Такса за студенти и докторанти- 100 лв.

- Срок за регистрация за участие в 22-ия Международен научен конгрес на БЗС - до 21.05 2024г.

- Стойност на куверт за гала вечеря – 90 лв.(по желание)

 

 Такси участие на място няма да бъдат приемани!

 

Сумите се превеждат по следната банкова сметка:

 

 РК на БЗС Бургас

 Банка ДСК
 BG16STSA93000027549548
 BIC  STSABGSF

Основание за плащане: Трите имена, участие в 22 МНК Бургас

 

Посещения: 1349

Отчетно събрание на РК на БЗС Бургас

                                                        СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА РК НА БЗС

 

                                                                           ГР.  Бургас

 

                                                                      Уважаеми колеги,

 

Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и решение на УСна РК на БЗС гр.Бургас  от 27.02.2024 год.

Ви уведомяваме, че редовното Отчетно събрание на РК на БЗС-Бургас ще се проведе на:

 

                                    06.04.2024г.-събота от 14.00 ч. в залата на Библиотека ет.4  гр. Бургас

 

                                                               при следния Дневен ред:

 

        1.Промени в Устава на РК на БЗС

        2.Промени в Правилата за набиране и изразходване на средствата по социалната сметка

        3.Отчетен доклад на Председателя на РК на БЗС гр.Бургас за дейността.

        4.Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Бургас

        5.Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на  БЗС гр.Бургас

        6.Финансов отчет и доклад на ревизора за 2023г.

        7.Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2024г.

        8.Гласуване за Лекар на годината 2023г. 

        9. Изслушване на Д-р Мартин Кръстев-член на комисията по здравеопазване Община Бургас

       10. Разни

 

   14.00- 14.30 ч. – Регистрация с членски карти

 

След Общото събрание на РК на БЗС Бургас ще се организира скромен коктейл.

 

 

 

 

                                                          Д-р Васил Йовков

                                                          Председател на РК на БЗС-гр. Бургас                                                                                            

 v

Посещения: 1522

21 Научен Конгрес

 

                                                          Уважаеми колеги,

 

 

21-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 15-17 юни 2023 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба. Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI). В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.

 

Откриването на 21-ия Научен конгрес на БЗС ще се състои на 15.06.2023 г. /четвъртък/ от 19:00 ч. в Морската градина, сцена „Охлюва“ и „Морско казино“.

 Научната част ще се проведе в Конгресен център – пристанище Бургас на 16 и 17.06.2023 г.

Регистрацията на участниците ще започне от 15.06.2023 г. /четвъртък/ 14:00 ч. – 18:00 ч. и от 08:00 ч.- 14:00 ч. на 16.06.2023 г. /петък/ в Конгресния център – пристанище Бургас.

Гала вечерята ще се проведе на 17.06.2023 г. /събота/ в хотел „България“ от 20:00 ч.- куверт 90 лв.

Конгресна такса за редовни членове на РК на БЗС гр.Бургас първа колегия:

 - 100 лв. до 12.06.2023 г

 - Такса за студенти- 100 лв.

- Такса за директно излъчване (Streaming) на научната програма – 160 лв.

- Срок за регистрация за участие в 21-ия Научен конгрес на БЗС - до 12 юни 2023 г.
- Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 200лв. до 12.06.2023 г.

- Стойност на куверт за гала вечеря – 90 лв.(по желание)

 

 Такси участие на място няма да бъдат приемани!

 

Сумите се превеждат по следната банкова сметка:

 

 РК на БЗС Бургас

 Банка ДСК
 BG16STSA93000027549548
 BIC  STSABGSF

Основание за плащане: Трите имена, участие в 21 НК Бургас

                                                         

                                                                       

Посещения: 2494

РЕШЕНИЕ

 

                                                                 

                                                               РЕШЕНИЕ

                                                    На УС на РК на БЗС Бургас

 

 

През календарната 2023 г. на всеки редовен член на РК БЗС Бургас , заплатил такса участие на Форум, акредитиран от БЗС се възстановяват следните суми:

За 21 Научен конгрес 16-18 юни 2023г сумата от 100 лв.

За други Форуми, акредитирани от БЗС сумата до 50 лв.

Сума се възстановява за едно мероприятие за календарната година след представяне на фактура и сертификат.

 

                                                  РК на БЗС Бургас

Посещения: 2190

Покана за лекция

                                                               РК на БЗС Бургас

                                                          Организира  лекция

                                                          08.04.2023г от 9.00 часа

                                               Конферентна зала на хотел”България”

                                            Гост лектор: проф.д-р Павел Станимиров

                              Тема: Медико-легални аспекти в денталната практика

 

Теми:

 1.Лекарска грешка и принципът на адекватните очаквания. Отговорност на медицинските специалисти. Самонадеясност и небрежност. Търсене на причинноследствени връзки.

2.Договорна и деликтна отговорност. Процес на информирано съгласие в денталната медицина. Основни елементи на информираното съгласие – капацитет за вземане на решение, информация за естеството на проблема; разбиране на информацията, волунтаризъм. Валидност на информираното съгласие. Видове съгласие.

3.Разбиране на понятията: грешка, увреждане, нежелано събитие, усложнение, инцидент, невнимание, последици, нещастен случай.

4.Процедури за намаляване на риска. Подход за управление очакванията на пациента. Въвличане на пациента в процеса на вземане на решение. Последователен хипотетичен сценарий или проблематично обсъждане. Медицинска документация.                                             

Такса за участие до 31.03.2023г :

за членове на РК Бургас-30 лв

за членове на други РК-50 лв

Такса за участие след 31.03.2023г :

за ченове на РК Бургас-50 лв

 за членове на други РК-70 лв

Такса за участие на студенти 20 лв

Таксата се превежда по банка по сметка  на РК на БЗС Бургас

Банка ДСК

BG16STSA93000027549548

BIC  STSABGSF

Основание: Такса участие 08.04.2023г

Информация на: 0885333827  Е.Нецова, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Посещения: 2810