БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

РЕШЕНИЕ

 

                                                                 

                                                               РЕШЕНИЕ

                                                    На УС на РК на БЗС Бургас

 

 

През календарната 2023 г. на всеки редовен член на РК БЗС Бургас , заплатил такса участие на Форум, акредитиран от БЗС се възстановяват следните суми:

За 21 Научен конгрес 16-18 юни 2023г сумата от 100 лв.

За други Форуми, акредитирани от БЗС сумата до 50 лв.

Сума се възстановява за едно мероприятие за календарната година след представяне на фактура и сертификат.

 

                                                  РК на БЗС Бургас

Посещения: 72

Покана за лекция

                                                               РК на БЗС Бургас

                                                          Организира  лекция

                                                          08.04.2023г от 9.00 часа

                                               Конферентна зала на хотел”България”

                                            Гост лектор: проф.д-р Павел Станимиров

                              Тема: Медико-легални аспекти в денталната практика

 

Теми:

 1.Лекарска грешка и принципът на адекватните очаквания. Отговорност на медицинските специалисти. Самонадеясност и небрежност. Търсене на причинноследствени връзки.

2.Договорна и деликтна отговорност. Процес на информирано съгласие в денталната медицина. Основни елементи на информираното съгласие – капацитет за вземане на решение, информация за естеството на проблема; разбиране на информацията, волунтаризъм. Валидност на информираното съгласие. Видове съгласие.

3.Разбиране на понятията: грешка, увреждане, нежелано събитие, усложнение, инцидент, невнимание, последици, нещастен случай.

4.Процедури за намаляване на риска. Подход за управление очакванията на пациента. Въвличане на пациента в процеса на вземане на решение. Последователен хипотетичен сценарий или проблематично обсъждане. Медицинска документация.                                             

Такса за участие до 31.03.2023г :

за членове на РК Бургас-30 лв

за членове на други РК-50 лв

Такса за участие след 31.03.2023г :

за ченове на РК Бургас-50 лв

 за членове на други РК-70 лв

Такса за участие на студенти 20 лв

Таксата се превежда по банка по сметка  на РК на БЗС Бургас

Банка ДСК

BG16STSA93000027549548

BIC  STSABGSF

Основание: Такса участие 08.04.2023г

Информация на: 0885333827  Е.Нецова, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Посещения: 98

Отчетно събрание на РК Бургас

 

                                   

 

                                                         СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА РК НА БЗС

                                                                           ГР.  Бургас

 

                                                                      Уважаеми колеги,

 

Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и решение на УСна РК на БЗС гр.Бургас  от 07.03.2023 год.

Ви уведомяваме,че редовното Отчетно събрание с частичен избор РК на БЗС-Бургас ще се проведе на 25.03.2023г.-събота от 9.00 ч. в залата на Библиотека ет.4  гр.Бургас при следния Дневен ред:

 

  1. 1.Промени в Устава на РК на БЗС
  2. 2.Промени в Правилата за набиране и изразходване на средствата по социалната сметка

        3.Отчетен доклад на Председателя на РК на БЗС гр.Бургас за дейността.

        4.Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Бургас

        5.Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на  БЗС гр.Бургас

        6.Финансов отчет и доклад на ревизора за 2022г.

        7.Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2023г.

        8.Провеждане на частичен избор за член на КК на РС на БЗС Бургас

        9.Гласуване за Лекар на годината 2022

        10.Разни.

 

   9.00-  9.30 ч. - Регистрация

 

 

 

 

                                                                                                                    Д-р Васил Йовков

                                                                                                     Председател на РК на БЗС-гр. Бургас                                                                                            

 

 

 

Посещения: 142

Членски внос

Уважаеми колеги,
 
С решение на Извънреден конгрес на БЗС от 2.12.2022г, членският внос за 2023г. е определен на 200 лв. платими до 31.03.2023г. и на 400 лв., платими след 31.03.2023г.
Вноската от 40 лв. по социалната сметка се запазва.
 
Банка ДСК
BG16STSA93000027549548-200 лева
BG28STSA93000027550302- 40 левa
BIC  STSABGSF
 
Основание за плащане:Членски внос 2023г.
 
 
                                                                   РК на БЗС Бургас
 
https://www.bzsrkburgas.com/

Посещения: 233

ПОДПИСВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

 

В срок до 30.11.2022 г. /сряда/ се явете в РЗОК-Бургас за подписване на Допълнително споразумение, относно изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020-2022 г. (обн., ДВ, бр. 92 от 18.05.2022 г.) - В §11, ал. 4 от Допълнително споразумение от дата 20.05.2022 г. думите „Считано от 1.11.2022 г.“ се заменят със „Считано от 1.02.2023 г.“

 

НОСЕТЕ ПЕЧАТ !!!

 

ЗВЪНЕТЕ НА ВЪТРЕШЕН НОМЕР 61, 64 и 65 !!!

 

www.bzsrkburgas.com

Посещения: 253