БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Важно съобщение - 09.2019г.

Уважаеми колеги,

 1. Във връзка с проверка от НАП в дентален кабинет, моля да погледнете настройките на касовия ви апарат и как отчитате дневния оборот.
Съгласно наредба Н-18/29.03.2019г. - чл.27, ал.1: Фирмите са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите.
Група"А"- за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоките и услугите, продажбите на които се облагат с "0" ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС.
Ние сме регистрирани по ЗЛЗ, освободени от регистрация по ДДС - чл.39 от ЗДДС.
Касовите апарати идват от производителя програмирани в група "Б".
Настройката и поддръжката се извършва от фирмата, която обслужва касовия апарат.
Отчитането при нас ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е в група "А".
Макар да не ощетяваме държавата по никакъв начин при отчитане в група "Б", НАП налагат санкция.

2. Уведомяваме ви, че Бургаска колегия ще има два семинар, които ще бъдат на дати 2 и 16 ноември 2019г. Моля, да си ги отбележите в календара.


Ще получите допълнителна информация по-късно.

 

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р София Буджева
Председател на РК на БЗС Бургас