БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Лекция - 02.11.2019

Регионален форум  на РК на БЗС гр.Бургас
 на 02.11.2019г – събота, в конферентната зала на хотел ”Мираж” гр.Бургас

 

ИЗТЕГЛЕТЕ СЕРТИФИКАТ ОТ ТУК

П Р О Г Р А М А 

9.00 ч.-10.00 ч.     Регистрация

10.00 ч.-10.30 ч.   Общо събрание

Събранието е за избор на делегати за мандат 2020-2023 г. Всеки, който желае да бъде избран за делегат, може да присъства лично преди обявения лекционен курс.
Тези от вас, които не могат да присъстват, а желаят да бъдат делегати, могат да донесат в офиса на колегията протокол, подписан от двама колеги, които не желаят да бъдат делегати и упълномощават приносителя на документа да ги представлява-достатъчни са само подписите на колегите.
Протокола да се донесе в офиса на колегията до 01.11.2019 г. или в деня на събранието.
На 02.11.2019 г. ще бъде съставен окончателен списък с делегатите за мандат 2020-2023 г., който няма да подлежи на промяна.

10.30 ч.-12.00 ч.  1.Определение и история на постурологията. Биомеханика на човека и стойката му. Отражение върху ТМС.

                              2.Линейност и нелинейност на системите на организма и значението им за диагностиката и лечението на ТСМ.

                                                    Лектор: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев

12.00 ч.-12.30 ч.  Почивка

12.30 ч.-14.00 ч.  3.Клиничен подход за оценка на стойката и състоянието на ТМС-трансдисциплинарна медицина

                             4.Интегрален постуларен анализ-теория и практика

                             5.Синдром на постуларния дефицит

                                                      Лектор: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев

14.00 ч.-14.15 ч.   Почивка

14.15 ч.-15.45 ч.   6.Тестове за оценка на равновесието и стойката на пациента

  1. Контрол на състоянието-мониторинг на стойката и ТМС

                                                       Лектор: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев

 

Имате възможността да се регистрирате за директното излъчване на лекцията на 2ри ноември

За лекари по дентална медицина - 30лв.

За студенти - 15лв

 

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р София Буджева
Председател на РК на БЗС Бургас