БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Анкета за латексови продукти и консумативи

Уважаеми колеги, 
Представяме на вашето внимание анкета, целяща да събере информация за наличието на оплаквания сред колегите при работа с различни латексови продукти и консумативи, използвани в денталните им практики. Данните ще дадат най-актуалната информация за този проблем и ще бъдат обобщени в разработвания от мен д-р Яница Истаткова  дисертационен труд на тема "Алергия към латекс в денталната практика".
Благодарим Ви предварително за съдействието! 
Прилагам сайта на анкетата:
 

https://latex-allergy-research.herokuapp.com


С уважение:
д-р Истаткова - редовен докторант ФДМ, МУ-София, Катедра по "Образна и Орална диагностика".
Доц. д-р Мария Денчева, дм - научен ръководител
тел. за връзка: 0887459454