БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

БЗС - обръщение

     Уважаеми колеги,

В края сме на една изключително тежка година. Въпреки непредвидените условия, причинени от пандемията COVID-19, всички ние положихме усилия и в резултат от тях не позволихме да има непоправими последици за лекарите по дентална медицина и техните практики.

В какво се изразява свършеното до тук?

  1. Не допуснахме денталната медицина да бъде неглижирана за сметка на болничната и извънболничната медицинска помощ по отношение на всички мерки взети от правителството, а именно:

- Включване на лекарите по дентална медицина в мярката за малък и среден бизнес;

- Включване на лекарите по дентална медицина в мярката 60/40;

- Изплащане на 85% от най-високата заработка на ЛДМ, сключили договор с НЗОК.

  1. Не допуснахме да бъдем заобиколени при взимане на решение за увеличаване на цените с 10% за м. септември, октомври и ноември, въпреки различната визия на НЗОК;
  2. Положихме максимални усилия да информираме своевременно колегите чрез страниците на в-к „ДентаМедика“, сайта на БЗС, фейсбук на БЗС и Нови правила БЗС за всички възможни мерки в борбата срещу COVID-19.

Предвид изтичане на подписаните Анекси, както и приетия бюджет на НЗОК за 2021 г. на 25.11.2020 г. се състоя разширено заседание (телеконференция) на Комисията по рамково договаряне и експертите към нея. В разширеното заседание участваха и членове на Кризисния оперативен щаб на БЗС.

Комисията по рамково договаряне категорично застана зад действията на членове на Комисията и резултата от тях, касаещи запазване на цените на денталните дейности за м. декември такива, каквито са разписани в Анекса на НРД за м. септември, октомври и ноември.           

След проведени редица срещи с председателя на Надзора на НЗОК, г-жа Жени Начева, за запазване на цените на денталните дейности за м. декември такива, каквито са за м. септември, октомври и ноември, както и 85%, Надзорния съвет на касата прие нашите искане на заседание на Надзорния съвет проведено на 23.11.2020г.

                На заседанието на Комисията по рамково договаряне бяха приети следните решения:

  1. Комисията по рамково договаряне да подпише нов Анекс за м. декември 2020 г., като цените на денталните дейности да останат същите като в Анекса от 14.08.2020 г. т. е такива, каквито са за м. м. септември-ноември 2020 г.
  2. Предстоящите преговори за разписване на Анекса за дентални дейности за 2021 г. към НРД 2020-2022 г.:

- Запазване на увеличените цени за дентални дейности за 2021 г. (м. ІХ- м.ХІ);

- Да продължи изплащането на сумите за работа при неблагоприятни условия по чл. 105а на НРД при същите параметри залегнали в условията посочени в Анекса на НРД 2020-2022 г. от 06.04.2020 г. т.е. изплащане на 85% за работа при неблагоприятни условия;

- Да не се правят текстови промени в НРД 2020-2022г.

 

От ръководството на БЗС