БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Годишно отчетно събрание 2020г.

            Уважаеми колеги,
      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС - гр.Бургас и решение на УС от 11.12.2019 год. се свиква Годишно отчетно събрание, което ще се състои на 21.03.2020 год. /събота/ в зала "Ахело" на хотел „Приморец”, гр. Бургас при следния дневен ред:
      09.00 - 09.30 ч. Регистрация
      09.30 - 12.30 ч. Провеждане на Годишно отчетно събрание - Първа сесия
      12.30 - 13.30ч - Обяд
      13:30 - 15:30ч. Провеждане на Годишно отчетно събрание - Втора  сесия

      1.Приемане на дневен ред. 
      2.Отчетен доклад на Председателя на УС на РК на БЗС-гр.Бургас.
      3.Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС-гр.Бургас.
      4.Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на БЗС-гр.Бургас.
      5.Финансов отчет за 2019г. и доклад на ревизора
      6.Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2020г.
      7.Избор на членове и председатели на УС,КК,КПЕ и делегати за конгрес на БЗС.
      8.Избор на лекар по дентална медицина.
      9.Разни.
 
    На събранието, освен надлежно избраните делегати, могат да присъстват и всички членове на РК на БЗС гр.Бургас без право на глас, но могат да бъдат избирани в ръководните органи.

    Съгласно чл.8 ал.3 от Устава на РК на БЗС - гр.Бургас крайният срок за подаване на предложения и допълнения на дневен ред на събранието и изменения и допълнения на нормативни документи е 06.03.2019 год. /две седмици преди обявената дата/.

За регистрация носете членски карти!

                                                                                               РК на БЗС гр.Бургас
                                                                                               Председател на УС
                                                                                               Д-р С.Буджева
 

Посещения: 410

Важно съобщение - застраховки 2020

Уважаеми колеги,

Относно застраховката, която имаме към ДЗИ: Тази година ДЗИ увеличи застрахователната премия с 10 лв., но същевременно промени едно от условията, за което ние не сме се договаряли.
Когато колега работи на повече от едно работно място, за всяко следващо трябва да заплаща допълнително 5%.
Моля, тези от вас, които работят на повече от едно работно място да изчакат със сключването на застраховката и да се обадят в офиса на колегията за обратна връзка.

РК на БЗС гр.Бургас

 

Посещения: 436

Лекция - 20.02.2020

Регионален форум  на РК на БЗС гр.Бургас
  20.02.2020г-събота в зала ”Ахело” на Гранд хотел ”Приморец” гр.Бургас
РФДМ  Бургас-акредитиран с 7 кредитни точки

 

П Р О Г Р А М А 

9.00 ч.-09.30 ч.     Регистрация

09.30 ч.-11.00 ч.  Естетичен анализ, планиране и протетични проблеми. Решения.

11.00 ч.-11.30 ч.  Кафе пауза.

11.30 ч.-13.00 ч.  Удължаване на клиничните корони в естетичната зона и протезиране. Случаи с мекотъканна аугментация и покриване на рецесии

13.00-14.00ч. Обяд

14.00-16.00ч. Комплексни проблеми в естетичната зона 

                                                                                  Лектор:д-р Венцеслав Станков

Такса за участие :
Членове на РК гр.Бургас-безплатно
Членове на други колегии-30 лв.
Регистрацията е с членски карти

                                                                                                                                С УВАЖЕНИЕ
                                                                                                                                Д-Р София Буджева
                                                                                                                                Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 329

Лекция - 16.11.2019

Регионален форум  на РК на БЗС гр.Бургас
  16.11.2019г-събота в зала ”Ахело” на Гранд хотел ”Приморец” гр.Бургас

 

П Р О Г Р А М А 

9.30 ч.-10.00 ч.     Регистрация

10.00 ч.-12.00 ч.   Модерни концепции в лазерната дентална медицина.Практично приложение на                                       Турболентната лазерна медицина.

                                                                                   Лектор:проф.д-р Юлия Каменова

12.00 ч.-12.30 ч.   Почивка

12.30 ч.-14.00 ч.   Лечение на ендодонтски перфорации

                                                                                   Лектор: Д-р Димитър Костурков

Всеки, който желае да бъде избран за делегат за мандат 2020-2023 г, може да присъства лично преди обявения лекционен курс.
Тези от вас, които не могат да присъстват, а желаят да бъдат делегати, могат да донесат в офиса на колегията протокол, подписан от двама колеги, които не желаят да бъдат делегати и упълномощават приносителя на документа да ги представлява-достатъчни са само подписите на колегите.
 

 

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р София Буджева
Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 439

Лекция - 02.11.2019

Регионален форум  на РК на БЗС гр.Бургас
 на 02.11.2019г – събота, в конферентната зала на хотел ”Мираж” гр.Бургас

 

ИЗТЕГЛЕТЕ СЕРТИФИКАТ ОТ ТУК

П Р О Г Р А М А 

9.00 ч.-10.00 ч.     Регистрация

10.00 ч.-10.30 ч.   Общо събрание

Събранието е за избор на делегати за мандат 2020-2023 г. Всеки, който желае да бъде избран за делегат, може да присъства лично преди обявения лекционен курс.
Тези от вас, които не могат да присъстват, а желаят да бъдат делегати, могат да донесат в офиса на колегията протокол, подписан от двама колеги, които не желаят да бъдат делегати и упълномощават приносителя на документа да ги представлява-достатъчни са само подписите на колегите.
Протокола да се донесе в офиса на колегията до 01.11.2019 г. или в деня на събранието.
На 02.11.2019 г. ще бъде съставен окончателен списък с делегатите за мандат 2020-2023 г., който няма да подлежи на промяна.

10.30 ч.-12.00 ч.  1.Определение и история на постурологията. Биомеханика на човека и стойката му. Отражение върху ТМС.

                              2.Линейност и нелинейност на системите на организма и значението им за диагностиката и лечението на ТСМ.

                                                    Лектор: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев

12.00 ч.-12.30 ч.  Почивка

12.30 ч.-14.00 ч.  3.Клиничен подход за оценка на стойката и състоянието на ТМС-трансдисциплинарна медицина

                             4.Интегрален постуларен анализ-теория и практика

                             5.Синдром на постуларния дефицит

                                                      Лектор: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев

14.00 ч.-14.15 ч.   Почивка

14.15 ч.-15.45 ч.   6.Тестове за оценка на равновесието и стойката на пациента

  1. Контрол на състоянието-мониторинг на стойката и ТМС

                                                       Лектор: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев

 

Имате възможността да се регистрирате за директното излъчване на лекцията на 2ри ноември

За лекари по дентална медицина - 30лв.

За студенти - 15лв

 

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р София Буджева
Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 469