БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Лекция - 20.02.2020

Регионален форум  на РК на БЗС гр.Бургас
  20.02.2020г-събота в зала ”Ахело” на Гранд хотел ”Приморец” гр.Бургас
РФДМ  Бургас-акредитиран с 7 кредитни точки

 

П Р О Г Р А М А 

9.00 ч.-09.30 ч.     Регистрация

09.30 ч.-11.00 ч.  Естетичен анализ, планиране и протетични проблеми. Решения.

11.00 ч.-11.30 ч.  Кафе пауза.

11.30 ч.-13.00 ч.  Удължаване на клиничните корони в естетичната зона и протезиране. Случаи с мекотъканна аугментация и покриване на рецесии

13.00-14.00ч. Обяд

14.00-16.00ч. Комплексни проблеми в естетичната зона 

                                                                                  Лектор:д-р Венцеслав Станков

Такса за участие :
Членове на РК гр.Бургас-безплатно
Членове на други колегии-30 лв.
Регистрацията е с членски карти

                                                                                                                                С УВАЖЕНИЕ
                                                                                                                                Д-Р София Буджева
                                                                                                                                Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 532

Лекция - 16.11.2019

Регионален форум  на РК на БЗС гр.Бургас
  16.11.2019г-събота в зала ”Ахело” на Гранд хотел ”Приморец” гр.Бургас

 

П Р О Г Р А М А 

9.30 ч.-10.00 ч.     Регистрация

10.00 ч.-12.00 ч.   Модерни концепции в лазерната дентална медицина.Практично приложение на                                       Турболентната лазерна медицина.

                                                                                   Лектор:проф.д-р Юлия Каменова

12.00 ч.-12.30 ч.   Почивка

12.30 ч.-14.00 ч.   Лечение на ендодонтски перфорации

                                                                                   Лектор: Д-р Димитър Костурков

Всеки, който желае да бъде избран за делегат за мандат 2020-2023 г, може да присъства лично преди обявения лекционен курс.
Тези от вас, които не могат да присъстват, а желаят да бъдат делегати, могат да донесат в офиса на колегията протокол, подписан от двама колеги, които не желаят да бъдат делегати и упълномощават приносителя на документа да ги представлява-достатъчни са само подписите на колегите.
 

 

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р София Буджева
Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 639

Лекция - 02.11.2019

Регионален форум  на РК на БЗС гр.Бургас
 на 02.11.2019г – събота, в конферентната зала на хотел ”Мираж” гр.Бургас

 

ИЗТЕГЛЕТЕ СЕРТИФИКАТ ОТ ТУК

П Р О Г Р А М А 

9.00 ч.-10.00 ч.     Регистрация

10.00 ч.-10.30 ч.   Общо събрание

Събранието е за избор на делегати за мандат 2020-2023 г. Всеки, който желае да бъде избран за делегат, може да присъства лично преди обявения лекционен курс.
Тези от вас, които не могат да присъстват, а желаят да бъдат делегати, могат да донесат в офиса на колегията протокол, подписан от двама колеги, които не желаят да бъдат делегати и упълномощават приносителя на документа да ги представлява-достатъчни са само подписите на колегите.
Протокола да се донесе в офиса на колегията до 01.11.2019 г. или в деня на събранието.
На 02.11.2019 г. ще бъде съставен окончателен списък с делегатите за мандат 2020-2023 г., който няма да подлежи на промяна.

10.30 ч.-12.00 ч.  1.Определение и история на постурологията. Биомеханика на човека и стойката му. Отражение върху ТМС.

                              2.Линейност и нелинейност на системите на организма и значението им за диагностиката и лечението на ТСМ.

                                                    Лектор: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев

12.00 ч.-12.30 ч.  Почивка

12.30 ч.-14.00 ч.  3.Клиничен подход за оценка на стойката и състоянието на ТМС-трансдисциплинарна медицина

                             4.Интегрален постуларен анализ-теория и практика

                             5.Синдром на постуларния дефицит

                                                      Лектор: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев

14.00 ч.-14.15 ч.   Почивка

14.15 ч.-15.45 ч.   6.Тестове за оценка на равновесието и стойката на пациента

  1. Контрол на състоянието-мониторинг на стойката и ТМС

                                                       Лектор: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев

 

Имате възможността да се регистрирате за директното излъчване на лекцията на 2ри ноември

За лекари по дентална медицина - 30лв.

За студенти - 15лв

 

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р София Буджева
Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 649

Важно съобщение - 09.2019г.

Уважаеми колеги,

 1. Във връзка с проверка от НАП в дентален кабинет, моля да погледнете настройките на касовия ви апарат и как отчитате дневния оборот.
Съгласно наредба Н-18/29.03.2019г. - чл.27, ал.1: Фирмите са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите.
Група"А"- за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоките и услугите, продажбите на които се облагат с "0" ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС.
Ние сме регистрирани по ЗЛЗ, освободени от регистрация по ДДС - чл.39 от ЗДДС.
Касовите апарати идват от производителя програмирани в група "Б".
Настройката и поддръжката се извършва от фирмата, която обслужва касовия апарат.
Отчитането при нас ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е в група "А".
Макар да не ощетяваме държавата по никакъв начин при отчитане в група "Б", НАП налагат санкция.

2. Уведомяваме ви, че Бургаска колегия ще има два семинар, които ще бъдат на дати 2 и 16 ноември 2019г. Моля, да си ги отбележите в календара.


Ще получите допълнителна информация по-късно.

 

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р София Буджева
Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 841

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - ПРОЕКТ

Уважаеми колеги,

текстът който се разпространява съдържа много истина, но апела за входиране на документа няма законова стойност, защото по закон до 30-ти юни трябва да представим Правила за добра медицинска практика приети на Конгрес на БЗС.
Ако този срок не се спази, Медицински одит ще приеме Правила по собствено усмотрение, които със сигурност няма да бъдат в наша полза.
Ако наистина искате да бъдете полезни, то моля прочетете Правилата за добра медицинска практика и в няколко изречения дайте вашите предложения на имейла на районната колегия. Те ще бъдат обсъдени на управителен съвет на РК на БЗС Бургас и изпратени до централния офис. На конгреса ще бъдат адекватно обсъдени и приети към новите Правила.
Това е начинът в момента да помогнете.
Не си губите времето да идвате до офиса на Колегията.

Разгледайте проекта ТУК.

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р София Буджева
Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 785