БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Контрол на инфекцията в денталната практика (2019-nCoV)

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание изваки от статията: Пътища на разпространение на 2019-nCoV и контролирането им в денталната практика:

РК на БЗС гр.Бургас

 

Посещения: 763

Важна информация за епидемиологичната обстановка

Посещения: 840

Отчетно-изборно събрание - отлагане

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че по решение на Управителен съвет с Протокол №4 от 10.03.2020г. се отлага Отчетно-изборното събрание на 21.03.2020г. за НЕОПРЕДЕЛЕНО време, предвид заповедта на кмета относно епидемиологичната обстановка свързана с коронавирус-а.

РК на БЗС гр.Бургас

 

Посещения: 884

Годишно отчетно събрание 2020г.

            Уважаеми колеги,
      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС - гр.Бургас и решение на УС от 11.12.2019 год. се свиква Годишно отчетно събрание, което ще се състои на 21.03.2020 год. /събота/ в зала "Ахело" на хотел „Приморец”, гр. Бургас при следния дневен ред:
      09.00 - 09.30 ч. Регистрация
      09.30 - 12.30 ч. Провеждане на Годишно отчетно събрание - Първа сесия
      12.30 - 13.30ч - Обяд
      13:30 - 15:30ч. Провеждане на Годишно отчетно събрание - Втора  сесия

      1.Приемане на дневен ред. 
      2.Отчетен доклад на Председателя на УС на РК на БЗС-гр.Бургас.
      3.Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС-гр.Бургас.
      4.Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на БЗС-гр.Бургас.
      5.Финансов отчет за 2019г. и доклад на ревизора
      6.Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2020г.
      7.Избор на членове и председатели на УС,КК,КПЕ и делегати за конгрес на БЗС.
      8.Избор на лекар по дентална медицина.
      9.Разни.
 
    На събранието, освен надлежно избраните делегати, могат да присъстват и всички членове на РК на БЗС гр.Бургас без право на глас, но могат да бъдат избирани в ръководните органи.

    Съгласно чл.8 ал.3 от Устава на РК на БЗС - гр.Бургас крайният срок за подаване на предложения и допълнения на дневен ред на събранието и изменения и допълнения на нормативни документи е 06.03.2019 год. /две седмици преди обявената дата/.

За регистрация носете членски карти!

                                                                                               РК на БЗС гр.Бургас
                                                                                               Председател на УС
                                                                                               Д-р С.Буджева
 

Посещения: 1021

Важно съобщение - застраховки 2020

Уважаеми колеги,

Относно застраховката, която имаме към ДЗИ: Тази година ДЗИ увеличи застрахователната премия с 10 лв., но същевременно промени едно от условията, за което ние не сме се договаряли.
Когато колега работи на повече от едно работно място, за всяко следващо трябва да заплаща допълнително 5%.
Моля, тези от вас, които работят на повече от едно работно място да изчакат със сключването на застраховката и да се обадят в офиса на колегията за обратна връзка.

РК на БЗС гр.Бургас

 

Посещения: 989