БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Отчетно събрание на РК Бургас

 

                                   

 

                                                         СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА РК НА БЗС

                                                                           ГР.  Бургас

 

                                                                      Уважаеми колеги,

 

Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и решение на УСна РК на БЗС гр.Бургас  от 07.03.2023 год.

Ви уведомяваме,че редовното Отчетно събрание с частичен избор РК на БЗС-Бургас ще се проведе на 25.03.2023г.-събота от 9.00 ч. в залата на Библиотека ет.4  гр.Бургас при следния Дневен ред:

 

  1. 1.Промени в Устава на РК на БЗС
  2. 2.Промени в Правилата за набиране и изразходване на средствата по социалната сметка

        3.Отчетен доклад на Председателя на РК на БЗС гр.Бургас за дейността.

        4.Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Бургас

        5.Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на  БЗС гр.Бургас

        6.Финансов отчет и доклад на ревизора за 2022г.

        7.Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2023г.

        8.Провеждане на частичен избор за член на КК на РС на БЗС Бургас

        9.Гласуване за Лекар на годината 2022

        10.Разни.

 

   9.00-  9.30 ч. - Регистрация

 

 

 

 

                                                                                                                    Д-р Васил Йовков

                                                                                                     Председател на РК на БЗС-гр. Бургас                                                                                            

 

 

 

Посещения: 1988

Членски внос

Уважаеми колеги,
 
С решение на Извънреден конгрес на БЗС от 2.12.2022г, членският внос за 2023г. е определен на 200 лв. платими до 31.03.2023г. и на 400 лв., платими след 31.03.2023г.
Вноската от 40 лв. по социалната сметка се запазва.
 
Банка ДСК
BG16STSA93000027549548-200 лева
BG28STSA93000027550302- 40 левa
BIC  STSABGSF
 
Основание за плащане:Членски внос 2023г.
 
 
                                                                   РК на БЗС Бургас
 
https://www.bzsrkburgas.com/

Посещения: 1875

ПОДПИСВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

 

В срок до 30.11.2022 г. /сряда/ се явете в РЗОК-Бургас за подписване на Допълнително споразумение, относно изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020-2022 г. (обн., ДВ, бр. 92 от 18.05.2022 г.) - В §11, ал. 4 от Допълнително споразумение от дата 20.05.2022 г. думите „Считано от 1.11.2022 г.“ се заменят със „Считано от 1.02.2023 г.“

 

НОСЕТЕ ПЕЧАТ !!!

 

ЗВЪНЕТЕ НА ВЪТРЕШЕН НОМЕР 61, 64 и 65 !!!

 

www.bzsrkburgas.com

Посещения: 1942

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОМАТОЛОЗИТЕ, РАБОТЕЩИ С НЗОК

Уважаеми колеги, във връзка с изпратените писма от РЗОК за електронното отчитане на прегледи в НЗИС, моля да се запознаете със следната информация:

1. Писмо от Ръководството на БЗС до ръководството на НЗОК, относно решение за отлагане на ел.отчитане.

2. Писмо от Ръководството на БЗС до ръководството на НЗОК, относно среща за обсъждане.

3. Писмо от Ръководството на БЗС до ръководството на НЗОК, относно отлагане на ел.отчитане в НЗИС.

4. Писмо от Ръководството на БЗС до ръководството на НЗОК, относно грешно разпространена информациа от РЗОК

За сега ел. отчитане в новата система НЗИС се отлага - евентуално за началото на 2023г.

При наличие на нова и конкретна информация - ще има уведомления

 

 

от Ръководството

Посещения: 1796

20-ти Научен конгрес 2022

Уважаеми колеги,

20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 16-18 юни 2022 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба. Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI). В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.

- Срок за регистрация за участие в 20-ия Научен конгрес на БЗС - до 15 юни 2022 г.
- Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 160лв. до 20.05.2022 г.

 Конгресна такса за редовни членове на РК на БЗС гр.Бургас - 110 лв.

 Таксата включва участие в научната програма, в откриване и коктейл.  

- Конгресна такса от 21.05.2022 г. до 15.06.2022 г. - 200лв.

- Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. - Streaming на научната програма – 80лв.

- Стойност на куверт за галавечеря – 90лв.(по желание)

 Краен срок за приемане на заявки – до изчерпване на местата, но не по-късно от 20.05.2022 г.

Сумите се превеждат по следната банкова сметка:

 

Банка ДСК
BG16STSA93000027549548
BIC  STSABGSF

Основание за плащане: Трите имена, участие в 20 НК Бургас

Посещения: 817