БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

ПОДПИСВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

 

В срок до 30.11.2022 г. /сряда/ се явете в РЗОК-Бургас за подписване на Допълнително споразумение, относно изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020-2022 г. (обн., ДВ, бр. 92 от 18.05.2022 г.) - В §11, ал. 4 от Допълнително споразумение от дата 20.05.2022 г. думите „Считано от 1.11.2022 г.“ се заменят със „Считано от 1.02.2023 г.“

 

НОСЕТЕ ПЕЧАТ !!!

 

ЗВЪНЕТЕ НА ВЪТРЕШЕН НОМЕР 61, 64 и 65 !!!

 

www.bzsrkburgas.com

Посещения: 971

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОМАТОЛОЗИТЕ, РАБОТЕЩИ С НЗОК

Уважаеми колеги, във връзка с изпратените писма от РЗОК за електронното отчитане на прегледи в НЗИС, моля да се запознаете със следната информация:

1. Писмо от Ръководството на БЗС до ръководството на НЗОК, относно решение за отлагане на ел.отчитане.

2. Писмо от Ръководството на БЗС до ръководството на НЗОК, относно среща за обсъждане.

3. Писмо от Ръководството на БЗС до ръководството на НЗОК, относно отлагане на ел.отчитане в НЗИС.

4. Писмо от Ръководството на БЗС до ръководството на НЗОК, относно грешно разпространена информациа от РЗОК

За сега ел. отчитане в новата система НЗИС се отлага - евентуално за началото на 2023г.

При наличие на нова и конкретна информация - ще има уведомления

 

 

от Ръководството

Посещения: 623

20-ти Научен конгрес 2022

Уважаеми колеги,

20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 16-18 юни 2022 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба. Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI). В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.

- Срок за регистрация за участие в 20-ия Научен конгрес на БЗС - до 15 юни 2022 г.
- Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 160лв. до 20.05.2022 г.

 Конгресна такса за редовни членове на РК на БЗС гр.Бургас - 110 лв.

 Таксата включва участие в научната програма, в откриване и коктейл.  

- Конгресна такса от 21.05.2022 г. до 15.06.2022 г. - 200лв.

- Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. - Streaming на научната програма – 80лв.

- Стойност на куверт за галавечеря – 90лв.(по желание)

 Краен срок за приемане на заявки – до изчерпване на местата, но не по-късно от 20.05.2022 г.

Сумите се превеждат по следната банкова сметка:

 

Банка ДСК
BG16STSA93000027549548
BIC  STSABGSF

Основание за плащане: Трите имена, участие в 20 НК Бургас

Посещения: 674

Лекция - 02.04.2022

На 02.04.2022 - събота

Районна колегия на гр. Бургас организира лекционен курс на тема:

                                                        “ Свободата да даряваме усмивки “

                                                                             Лектор : д-р Росен Венелинов

 

Място на провеждане:

Регионална Библиотека гр.Бургас, ул.”Кирил и Методий” 41-45, Конферентна зала.

                                                                                         П Р О Г Р А М А 

Начало: 14.00ч.

Времетраене - 4 часа (от 14:00 до 18:00ч.)

След лекционната програма ще има среща на колегите на чаша вино по случай: 07.04.2022 -  Ден на здравния работник. 

РК на БЗС гр. Бургас кани своите членове да се присъединят към събитието.

 

                                                                                                                                С УВАЖЕНИЕ
                                                                                                                                Д-Р Васил Йовков
                                                                                                                                Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 609

Годишно отчетно събрание 2022г.

            Уважаеми колеги,
      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС - гр.Бургас и решение на УС от 10.01.2022 год. Ви уведомяваме,че редовното Отчетно-изборно събрание на РК на БЗС-Бургас ще се проведе на 19.02.2022г. - събота от 9.30 ч. в залата на х-л „България” гр.Бургас при следния дневен ред:
      1. Промени в Устава на РК на БЗС
      2. Промени в Правилата за набиране и изразходване на средствата по социалната сметка
      3. Отчетен доклад на Председателя на РК на БЗС гр.Бургас за дейността.
      4. Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Бургас
      5. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на БЗС гр.Бургас
      6. Финансов отчет и доклад на ревизора за периода  2017-2021г.
      7. Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2022г.
      8. Освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС на РК на БЗС Бургас
      9. Избор на членове и председатели на УС,КК,КПЕ и делегати за конгрес на БЗС.
     10.Разни.

   09.00-09.30 ч. - Регистрация
   09.30-12.30 ч. - Първа сесия
   12.30-13.30 ч. - Обяд
   13.30-15.30 ч. - Втора сесия

На събранието, освен надлежно избраните делегати, могат да присъстват и всички членове на РК на БЗС гр.Бургас без право на глас, но с право на изказване и да бъдат избирани в ръководните органи.

Съгласно чл.8 ал.3 от Устава на РК на БЗС-гр.Бургас,предложения за промени в дневния ред и нормативните документи се подават до 04.02.2022г. в офиса на колегията на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .


За регистрация носете членски карти!

                                                                                               РК на БЗС гр.Бургас
                                                                                               Председател на УС
                                                                                               Д-р С.Буджева
 

Посещения: 388