БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Условия за участие в Научен конгрес 2015

Уважаеми колеги,
     15-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 11–14 юни 2015 г. в гр. Бургас, съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба.
     Конгресът е включен в продължаващото обучение на FDI. В научната програма на Конгреса ще изнесат лекции изявени лектори от България и чужбина.
     За пореден път ще има и секция “Орални презентации” и секция “Постери”.
     Официалното откриване на Конгреса е с музикална програма  на 11.06.2015 г., Морска градина, открита сцена „Охлюва“.
 
УЧАСТИЕ В 15-тия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 11-14 ЮНИ, 2015 г., гр. БУРГАС
     Срокът за регистрация за участие в 15-тия Научен конгрес e до 31-ви май 2015 г.
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Таксата включва участие в гала коктейл (пропусквателен режим с бадж). Таксата не включва куверт за гала вечеря.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за гала вечеря!
• Стойност на куверт за гала вечеря –  60 лв., краен срок 31.05.2015 г.
     Събира се от РК заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за гала  вечеря!
     Такса правоучастие и куверт за гала вечеря се събират от районните колегии (РК) на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.

Програмата за конгреса може да се прочете от ТУК.
 
NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент!
РК на БЗС – гр.Бургас поема 20.00 лв от таксата за правоучастие на конгреса на всички свои редовни членове!
Таксата за участие и таксата за вечерята може да заплатите в офиса на колегията или да превеждате по банков път на сметката на РК на БЗС Бургас:
 
Общинска банка Бургас
с/ка  BG49SOMB91301042522301- BIC- SOMBBGSF
основание конгрес
ще Ви бъде издадена и фактура
 

Посещения: 2661

15-ти Научен конгрес 2015

Уважаеми колеги,
информираме Ви, че 15-тият Юбилеен Научен конгрес на БЗС ще се проведе на 11-14 юни 2015г. в гр. Бургас. Таксата за участие на редовни членове е 110 лв. /таксата включва участие в гала коктейл/, а стойността за гала вечерята е в размер на 60 лв. Конгресната такса за студенти и докторанти е 50 % от таксата праовучастие. Срокът за регистрация участие е 31.05.2015г.
 
РК на БЗС – Бургас поема 20 лв. от такса правоучастие на всички свои редовни членове!
 
ВАЖНО! Не се предвижда регистрация и заплащане на такса правоучастие и куверти на място.
 
Таксата правоучастие и кувертите за гала вечерята се заплащат в офиса на РК на БЗС – Бургас.

Посещения: 2567

Годишно отчетно събрание 2015г.

Уважаеми колеги,
на 07.03.2015г. ще се проведе Годишно отчетно събрание в залата на „Морско казино”- гр.Бургас.
Дневния ред на събранието може да се прочете от ТУК.
От ръководството
 
 
 

Посещения: 2325

Отчети в РЗИ 2015г.

Уважаеми колеги,
Във връзка с началото на Отчетна кампания 2014/2015, касаеща дейността на лечебните заведения, Ви уведомяване че в срок до 10.02.2015 трябва да полчуте формулярите на отчетите от РЗИ Бургас. Попълнените формуляри трябва да се предадат до 17.02.2015 в сградата на РЗИ Бургас - ет.4, стая 404.
Подробна информация може да прочетете от ТУК.
Формулярите може да се изтеглят и от нашия сайт: ОТЧЕТ 365, ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  
От ръководството

Посещения: 2631

ПРОВЕРКИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ!

Уважаеми колеги,
Поради започнали проверки от Комисията за защита на личните дании, моля да се запознаете с подробна информация от ТУК, а също така си изтеглете и Наредба за лични данни.
Моля изгответе си необходимата документация в съответствие със Закона за защита на личните данни. Всеки администратор на лични данни е длъжен да предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 
От ръководството

Посещения: 2604