БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Членски внос 2014 г.

Уважаеми колеги,

Членски внос за 2014г. може да се плаща след 01.01.2014г. по следните банкови сметки:

 
1.РК на БЗС гр.Бургас
Общинска банка Бургас
BG49SOMB91301042522301
BIC: SOMBBGSF
членски внос - 150 лв.
  2.РК на БЗС гр.Бургас
Общинска банка Бургас
BG22SOMB91301042522302
BIC: SOMBBGSF
членски внос - 20 лв.

Посещения: 2427

НРД 2014

Посещения: 3108

Съобщение

Уважаеми колеги,

в ресторант "Ретуш" на пл."Баба Ганка" № 4 всички членове на колегията могат да ползват намаление в размер на 10 % -отстъпка

от Ръководството

Посещения: 3517

ВАЖНО!

Уважаеми колеги,

     Искаме да ви информираме, че от 01.02.2010 г. определянето на здравноосигурителния статус на българските граждани ще става по ново правило. Според новите правила около 400 000 български граждани, които досега са били с непрекъснати здравноосигурителни права, ще ги загубят.

     По инициатива на БЗС на 25.01.2010, се състоя среща с ръководствата на Национална агенция за приходите (НАП) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) във връзка с редица въпроси, произтичащи от промяната в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

     До 31.01.2010 г. важат старите правила - здравни права се загубваха при неплатени повече от 3 вноски за период от 15 месеца.
     От 01.02.2010 влиза в сила промяната в ЗЗО - всеки, който има повече от 3 неплатени здравни вноски за последните 36 месеца ще загуби здравноосигурителните си права.
     Има вероятност при новосъздадените обстоятелства, ако не се вземат необходимите мерки, да не бъдат платени от НЗОК на  лекари по дентална медицина (ЛДМ), имащи договор с Касата, извършени дентални услуги.

Следователно всички ЛДМ от 01.02.2010 трябва преди започване на преглед и лечение:

1. Да установят здравноосигурителния статус на всеки пациент чрез сайта на НАП - www.nap.bg . Прероръчваме ви да отпечатате на принтер страницата със справката, че пациентът е здравноосигурен и при необходимост да го добавите като доказателство към първичните отчетни документи.
2. Ако пациентът е с прекъснати здравноосигурителни права може да бъде обслужен само срещу удостоверение от офис на НАП, което е основание за възстановени здравноосигурителни права. Не може удостоверяването на здравноосигурителни права да става чрез платежно нареждане или вносна бележка!

Имаме уверението от ръководството на НЗОК, че всички извършени дентални дейности ще бъдат заплатени при условие, че лицето е било здравноосигурено към датата на първото посещение, независимо от датите на извършените услуги, но в рамките на текущия календарен месец.
 
Приложения:
Инструкция от НАП
Презентация от НАП за предстоящите промени в ЗЗО
Кратка информация за проведената среща между БЗС, НАП, НЗОК и БЛС
Молба за договорни партньори, кито ползват софтуеър от фирми за отчитане пред НЗОК

Молбите,които трябва да се подават до НЗОК чрез РЗОК-Бургас могат да бъдат изтеглени от Интернет или да се получат на място в Здравната каса – Бургас. Номерът на договора Ви със Здравната каса е същия както миналата година,но вместо РД – 29 се пише 00 или

   стар№  02/РД 29-37    стар№ 02/РД 29-260

   нов №   020037            нов № 020260

 

   стар № 02/РД 29-1

   нов № 020001

   от дата 01.02.2010г.

Краен срок за подаване на молбите 03.02.2010 г.

На молбата трябва да има и e-mail,на който ще бъде изпратен кода за достъп на НАП.   

Колегите,които ползват програмата на Тодор Василев „Dentistry” и фирма „Лабиринт 05” ЕООД ще имат код за достъп до страницата на НАП от самата програма до момента на получаване на своя код на e-mailси.

 

                      Председател на РК на БЗС Бургас

                                                       /Д-р Буджева/

Посещения: 6140